Ur  Människosyner (Etiska vägmärken 6.), Statens Medicinsk-etiska Råd, Stockholm, 1994; 105-122. ISBN 91-38-30265-9; ISSN 1101-0398.
Moralens talesman i naturen
Människan enligt islam
S Parvez Manzoor